Vedení účetnictví

Účetnictví dříve podvojné účetnictví jsou povinny vést právnické i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Dále fyzické osoby, které překročily za minulý kalendářní rok 25 mil.korun, fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí a ostatní fyzické osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis. Účetnictví slouží k sestavení rozvahy a výsledovky. Na základě těchto výkazů se zjišťuj hospodářský výsledek. Pomocí účtové osnovy se zaznamenávají údaje podvojnými zápisy do účetních knih.

– Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
– Zápis do deníku
– Evidence DPH
– Evidence majetku
– Evidence pohledávek a závazků
– Kniha došlých faktur
– Kniha vydaných faktur
– Měsíční přehledy (rozvaha, výsledovka)
– Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
– Zpracování statist. výkazů

* cena za zpracování účetnictví se odvíjí individuálně. Se svými klienty se obvykle dohodneme na paušální měsíční nebo čtvrtletní částce. Orientačně ke stanovení ceny potřebujeme zhruba počet položek a charakteristiku čím se firma zabývá, případně jinou problematiku (např. mezinárodní obchod, intrastat).

Kontaktujte nás

Neko Olomouc s.r.o
Tylova 1136/6
779 00 Olomouc
Tel.: 723 875 389
nekoolomouc@seznam.cz

Otevřeno nonstop
IČO: 25876481
DIČ: CZ25876481
firma je plátce DPH


Napište nám