Daňová evidence

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Jde zejména o fyzické osoby, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku. Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji a dále ke zjištění stavu majetku, závazků a pohledávek, které ovlivňují základ daně z příjmu.

– Deník příjmů a výdajů
– Knihu pohledávek a závazků
– Karty dlouhodobého majetku
– Karty zásob
– Karty rezerv
– Mzdovou evidenci
– Pokladní knihu
– Evidenci stálých plateb
– Knihu jízd

* cena za zpracování daňové evidence se odvíjí individuálně. Se svými klienty se obvykle dohodneme na paušální měsíční nebo čtvrtletní částce. Orientačně ke stanovení ceny potřebujeme zhruba počet položek a charakteristiku čím se firma zabývá, případně jinou problematiku (např. mezinárodní obchod).

Kontaktujte nás

Neko Olomouc s.r.o
Tylova 1136/6
779 00 Olomouc
Tel.: 723 875 389
nekoolomouc@seznam.cz

Otevřeno nonstop
IČO: 25876481
DIČ: CZ25876481
firma je plátce DPH


Napište nám